Ormancılık ve Orman Ürünleri Sektörü

İklim ve arazi yapısı yönünden ormancılık için ideal bir yapıya sahip olan Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesinin orman alanı en zengin illerinden biridir. Yörede odun dışı orman ürünleri olarak geven, çiriş, kekik, mantar gibi ürünlerin toplanması ve bunların gerek ülke gerekse bölge ekonomisine katkısı sağlanabilir. Bingöl Üniversitesi öncülüğünde bölgede yapılacak araştırmaların en kısa sürede sonuç vereceği ve yapılacak olan işbirliği ile birlikte odun dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılacağı, böylece bölgeye ciddi katkı sağlanacağı beklenmektedir.

Özel ağaçlandırma için bölgenin ekolojik koşullarına uygun olarak ceviz ve badem türleri seçilmelidir. Bölgede yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları ile elde edilecek ceviz ve badem ürünleri yörenin gıda üretim tesislerine hammadde teşkil edeceğinden bölgenin sanayi potansiyeli üzerinde önemli katkılar sağlayacaktır.