Hakkımızda

 

Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi’nin resmi web sitesidir.

Bingöl YDO, Bingöl’deki iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtan, yatırımcılara gerekli teknik desteği sağlayarak, onların talebi doğrultusunda yatırımları takip ve koordine eden, yeni yatırımlar için gerekli idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı’nın Bingöl birimidir. 

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA); Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde 14 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuştur. Kalkınma Ajansları faaliyetlerini yürüttükleri bölgelerde, üç temel işlev üslenmektedirler.  Bu işlevlerden ilki, planlama faaliyetleridir. Bu kapsamda, Kalkınma Ajansları bölgenin ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek, bölgenin vizyonunu ortaya çıkarmak ve bölgede alınması gereken tedbirleri planlamak amacıyla Bölgesel Planlar yapmaktadırlar. Fırat Kalkınma Ajansı 2014-2023 TRB1 Bölge Planı’nı tamamlamış bulunmaktadır. 2014-2023 Bölge Planı’nda, Bölgenin vizyonu “Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek TRB1” şeklinde belirlenmiştir. Bölgede yürütülen planlama faaliyetleri ve sektörel araştırmalar neticesinde ajansın hibe programları şekillenmektedir. 2010 yılından itibaren ulusal ve bölgesel plan ve programların uygulamasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek sağlayarak bölge ekonomisine önemli katkıda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl ilinde 75 adet projeye hibe desteği sağlamıştır. Destek alan yararlanıcıların eş finansmanı dâhil il ekonomisine yaklaşık 40,5 milyon civarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelere Ajansımız tarafından sağlanan hibe desteği yaklaşık 21,5 milyon TL’dir. Fırat Kalkınma Ajansı görev alanını oluşturan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde ise toplamda 318 adet projeye destek sağlamıştır. Destek alan firma, kurum ve kuruluşların eş finansmanı dâhil bölge ekonomisine yaklaşık 141,5 milyon civarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelere Ajansımız tarafından sağlanan hibe desteği yaklaşık 75,2 milyon TL’dir. Destek verilen KOBİ projeleri sonucunda, Bingöl’de toplam 566 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

 

Fırat Kalkınma Ajansı’na bağlı Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli illerindeki Yatırım Destek Ofisleri 2010 yılında faaliyetlerine fiilen başlamıştır.  Bingöl’de, merkezi bir konumda faaliyetlerini sürdürmekte olan Bingöl Yatırım Destek Ofisi; ilin sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakta, ilin ulusal ve uluslararası tanıtımı, ilin yatırım olanaklarının iyileştirilmesi;  ilin kalkınmasına yönelik kurum ve kuruluşların koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca Bingöl Yatırım Destek Ofisi tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince ilimizdeki firmaların yatırım tamamlama ekspertizi ve izleme görevlerini yapmaktadır. Bingöl Yatırım Destek Ofisi’nin en önemli işlevi Bingöl’e yatırım yapmak isteyen girişimlere sunduğu yatırım destek hizmetleridir. 

Bingöl Yatırım Destek Ofisi’nde, hâlihazırda 1 Koordinatör ve 2 Uzman olmak üzere toplam 3 personel hizmet vermektedir. Bingöl Yatırım Destek Ofisi; kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 1100 adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, Bingöl ile ilgili 50’den fazla iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, 20 konuda araştırma raporu hazırlamış ve Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 48 firma ile ilgili işlemler yürütmüştür.