Coğrafi Durum

 

Kuzeyinde Erzincan ve Erzurum, doğusunda Muş, güneyinde Diyarbakır, batısında Elazığ ve Tunceli illeriyle çevrili olan Bingöl, doğu batı yönünde uzanan ana karayollarından biri olan İran Transit Yolu üzerindedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan şehir, 1.151 m rakıma ve 8.125,3 km2 yüzölçümüne sahiptir. Şehir, 8 adet ilçe, 11 adet belediye ve 319 adet köye sahiptir.

Bingöl’ün iklimi ilçelere ve topoğrafik duruma göre değişiklikler göstermekle birlikte, il genelinde karasal iklim hâkimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçer. Yıllık ortalama sıcaklık değeri 12.1 derecedir. Günümüzde Bingöl Dağları’nda görülen küçük buzul gölleri, Buzul Çağı’nda bölgenin buzullarla kaplı olduğuna işaret etmektedir.

Bingöl il sınırları içinde arazi oldukça engebeli ve yüksektir. Dağlar ve tepelik alanlar çok geniş bir yer kaplar ve yükseklikleri 2000 metreyi aşan dağlar bulunmaktadır. En yüksek dağı, 3.250 m yüksekliğindeki Bingöl Dağları’dır. Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en zengin ormanlık alanlarına sahip illerinden birisidir.Doğal Kaynaklar

Madenler

Bölgedeki başlıca endüstriyel hammadde ve metalik maden yatakları demir, kurşun-çinko, fosfat ve disten olarak sayılabilir. Bingöl ilindeki maden yatakları çoğunlukla Genç ilçesinde bulunmaktadır. Demir yatak ve zuhurları Genç ilçesinde yer almakta olup, genellikle beraberinde apatit de içermektedir. Genç ilçesindeki demir madenlerinin zenginleştirilmesine yönelik olarak 2013 – 2014 yıllarında iki adet zenginleştirme tesisi kurulmuştur.

İldeki bir diğer metalik maden ise Genç-Servi’deki ortalama 21.600 ton görünür ve muhtemel rezerve sahip kurşun - çinko cevherleşmesidir. Endüstriyel hammaddeler bakımından Genç- Halveliyan sahasında düşük - orta sıcaklık refrakter ve seramik hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli 140.000 ton disten rezervi belirlenmiştir. Genç ilçesinde ayrıca fosfat yatak ve zuhurları da yer almakta olup, buradaki fosfat rezervleri apatitli manyetit potansiyelidir. Karlıova ilçesindeki alt ısıl değerleri 1458 ve 1663 kcal/kg olan ve toplam 83.662.000 ton görünür rezerve sahip linyit sahaları bulunmaktadır.

Linyit sahası; Bingöl ilinin Karlıova ilçesi Derinçay (Halifan) köyü civarında yer almaktadır. Saha Bingöl-Karlıova karayoluna 5 km, Bingöl’e 45 km uzaklıktadır. Kömürlü saha plato görünümündedir. Kuzeyden güneye doğru kıvrımlar oluşturarak akan Göynük çayı kömürlü sahayı batıdan sınırlar. Doğu Anadolu bölgesinin Afşin-Elbistan’dan sonra en önemli linyit havzası olması nedeniyle Bingöl- Karlıova linyitlerinin gecikmeden yapılacak bir termik santralde yakıt olarak kullanılması öncelikle bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kükürt oranının düşük olması nedeniyle atmosfere karışacak CO2 emisyonu da az olacaktır. Ayrıca Sancak beldesi civarında çok zengin linyit yatakları bulunmaktadır.

Bingöl’deki maden suyu kaynakları ise; Kiğı ilçesi İki Evler madensuyu, Yedisu ilçesi Yeşilgöl madensuyu, Kiğı ilçesi Dimilyan madensuyu ve Yedisu ilçesi maden suyudur.

Jeotermal Kaynaklar

Jeotermal enerji maliyetinin gerek elektrik üretimi, gerekse ısıtmacılıkta alternatif kaynaklara göre oldukça düşük olması nedeniyle jeotermal kaynaklar bulundukları yörelerde öncelikli enerji kaynağı olarak dikkate alınmalıdır. Ekonomik ve temiz enerji sağlayan jeotermal kaynaklarının öncelikli olarak devreye alınması bu yörelere ve ülkemize önemli ölçüde ekonomik ve sosyal katkı sağlayacaktır.

Bingöl’de mevcut jeotermal kaynaklar: 62  sıcaklıktaki Karlıova ilçesi Göynük Hacıyan kaplıcası, 36-47  sıcaklıktaki Bingöl Merkez Kös kaplıcası, 34  sıcaklıktaki Yayladere Hasköy kaplıcası, 52  sıcaklıktaki Kiğı ilçesi Harur kaplıcası ve 2014 yılında Ilıcalar beldesinde yapılan sondajla bulunan 55  sıcaklıktaki yeni kaynaktır. Hacılar köyü mevkiindeki jeotermal kaynak ve 2014 yılında bulunan jeotermal kaynak jeotermal seracılık, jeotermal enerjili konut ısıtma sistemleri ve sağlık turizmine yönelik hizmet veren termal tesislerde kullanılabilir.

Bingöl’de aktif olarak kullanılan Kös kaplıcaları büyük bir turizm potansiyeline sahip olup her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Kös kaplıcaları suyunun analiz raporlarına göre kaplıca suyu kemik hastalıkları, diş çürümeleri, mide ve bağırsak hastalıkları, idrar yolları hastalıkları, sinirsel hastalıklar, gut hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalıkları, kadın hastalıkları ve beslenmeye bağlı flor eksikliğinin tedavisinde faydalıdır.

Bingöl ilinde, önemli bir yatırım alanına sahip olan jeotermal kaynaklardan yeterince faydalanılması durumunda yöreye önemli bir gelir ve istihdam kaynağı oluşturacaktır.