Yatırım Teşvik Belgesi

 

Haziran 2012’de yürürlüğe giren teşvik paketi ile iller 6 bölgeye ayrılmış olup Bingöl  6. Bölgede yer almaktadır.  Bölgesel Teşvik Kapsamında ilimize yapılacak yatırımlar, aşağıda verilen destek unsurlarından yararlanabilmektedir.

 • Destek Unsurları Açıklamaları
  • Katma Değer Vergisi İstisnası:  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilecek makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi
  • Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması

 

Vergi İndirimi

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Vergi İndirim Oranı (%)

OSB İçi

OSB Dışı

OSB İçi

OSB Dışı

1.Bölge

20

15

55

50

2.Bölge

25

20

60

55

3.Bölge

30

25

70

60

4. Bölge

Elazığ-Malatya

50

30

90

70

5. Bölge Tunceli

50

40

90

80

6. Bölge Bingöl

55

50

90

90

 

  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır. 6. Bölge dışında kalan Cazibe Merkezi illerinde OSB içinde yapılacak yatırımlar 6. Bölge desteğinden faydalanır.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

OSB İçi

OSB Dışı

Bölgeler

Süre (Yıl)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

 

 

1.Bölge

3

15

2

10

2.Bölge

5

20

3

15

3.Bölge

6

25

5

20

Elazığ-Malatya   (IV. bölge)

10

Limitsiz

6

25

Tunceli(V.Bölge)

10

Limitsiz

7

35

Bingöl (VI. Bölge)

12

Limitsiz

10

Limitsiz

 

  • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: 6.Bölge illerinde yapılacak teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı 10 yıl boyunca Bakanlıkça karşılanır.
  • Gelir Stopajı Desteği: 6.Bölge illerinde yapılacak teşvik belgesi kapsamı yatırımlara 10 yıl boyunca Gelir Stopajı Desteği sağlanır.
  • Faiz Desteği:  En az bir yıl vadeli, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faiz veya kâr payının bir kısmının Bakanlıkça karşılanması

 

 FAİZ DESTEĞİ

BÖLGELER

DESTEK ORANI

AZAMİ DESTEK

TUTARI (TL)

TL Cinsi Kredi

Döviz Cinsi Kredi

1. Bölge

-

-

-

2. Bölge

-

-

-

3. Bölge

3 Puan

1 Puan

1.000.000

Malatya-Elazığ (IV. Bölge)

4 Puan

1 Puan

1.200.000

Tunceli(V.Bölge)

5 Puan

2 Puan

1.400.000

Bingöl(VI.Bölge)

7 Puan

2 Puan

1.800.000

 

  • Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesi.

4. 5. ve 6. Bölge İllerinde Yapılacak Yatırımların Karşılaştırılması

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında aşağıdaki yatırım kalemlerine göre yapılacak 2 milyon TL’lik ve 50 kişilik istihdam sağlayacak bir yatırımın yararlanacağı destek tutarları, yatırımın OSB ve OSB dışına yapılmasına göre aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

SABİT YATIRIM TUTARI

2.000.000,00 TL

Yerli Makine-Ekipman Tutarı

1.000.000,00 TL

İthal Makine-Ekipman Tutarı

500.000,00 TL

Bina-İnşaat Yatırım Tutarı

500.000,00 TL

 

YATIRIM YERİ – OSB İÇİ

Bölgeler

Elazığ – Malatya

Tunceli

Bingöl

Destek Unsurları (TL)

(4. Bölge)

(5. Bölge)

(6. Bölge)

KDV İstisnası (TL)

270.000,00

270.000,00

270.000,00

Gümrük Vergisi Muafiyeti (TL)

10.000,00

10.000,00 TL

10.000,00

Vergi İndirimi (TL)

1.000.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

2.379.300,00 TL

2.379.300,00 TL

2.855.160,00 TL

10 (Yıl)

10 (Yıl)

12 (Yıl)

Gelir Vergisi Stopajı

805.920,00 TL

805.920,00 TL

805.920,00 TL

(10 yıl)

(10 yıl)

(10 yıl)

Sigorta Primi İşçi Hissesi

2.149.080,00 TL

2.149.080,00 TL

2.149.080,00 TL

(10 yıl)

(10 yıl)

(10 yıl)

Toplam Devlet Desteği  (TL)

6.614.300,00

6.614.300,00

7.190.160,00

Destek Yoğunluğu (Yüzde)

330,7

330,7

359,5

  

YATIRIM YERİ – OSB DIŞI

Bölgeler

Elazığ – Malatya

Tunceli

Bingöl

Destek Unsurları (TL)

(4. Bölge)

(5. Bölge)

(6. Bölge)

KDV İstisnası (TL)

270.000,00

270.000,00

270.000,00

Gümrük Vergisi Muafiyeti (TL)

10.000,00

10.000,00 TL

10.000,00 TL

Vergi İndirimi (TL)

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

500.000,00 TL

700.000,00 TL

2.379.300,00 TL

6 (Yıl)

(%25 Yatırıma Katkı Oranı)

7 (Yıl)

(%35 Yatırıma Katkı Oranı)

10 (Yıl)

Gelir Vergisi Stopajı

Uygulanmamaktadır.

Uygulanmamaktadır.

805.920,00 TL

(10 yıl)

Sigorta Primi İşçi Hissesi

Uygulanmamaktadır.

Uygulanmamaktadır.

2.149.080,00 TL

(10 yıl)

Toplam Devlet Desteği  (TL)

1.380.000,00

1.780.000,00

6.614.300,00

Destek Yoğunluğu (Yüzde)

69

89

330,7