Fırat Kalkınma Ajansı

 

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 08.01.2016 tarihi itibariyle 2016 Yılı “Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları” ve “İmalat Sanayinin Geliştirilmesi” Mali Destek Programlarını başlatmıştır. Programlar kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 14 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 25 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları Mali Destek Programı başvuru kabulü 22.01.2016 – 11.03.2016 tarihleri arası, İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurular ise 22.01.2016- 04.03.2016 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programlara ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

YAŞAM KALİTESİ VE SANAYİ ALTYAPILARI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı 

TRB1 Bölgesinde, yaşam kalitesine ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

 Programın Öncelikleri

 • İşletmelerin ortak kullanımına yönelik tesis ve altyapıların geliştirilmesi
 • Kentsel alanlarda (il ve ilçe merkezleri) yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik altyapıların geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır.

 • Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Üniversiteler

Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 200.000 TL ve azami 1.000.000 TL olabilecektir. Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %25’i, en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenebilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi  24 aydır. Projelerin TRB1 bölgesinde uygulanması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgiler ve rehber için lütfen tıklayınız.

 

İMALAT SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

TRB1 bölgesinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak, belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Programın Öncelikli Alanları

Malatya - Elazığ İlleri için;

Öncelikli alanlar; (Elazığ Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri için Zorunlu Alanlar)

 • Makine ve Ekipman İmalatı
 • Plastik Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Ambalaj Malzemeleri İmalatı
 • Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin imalatı
 • Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme

 

Bingöl ve Tunceli illeri için ise aşağıda sıralanan alanlar öncelikli olup, diğer alanlarda yapılan proje başvuruları da kabul edilecektir.

 

Bingöl-Tunceli İlleri için;

Öncelikli alanlar;

 

 • Tekstil-konfeksiyon
 • OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır.

 • KOBİ’ler

Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 400.000 TL olabilecektir. Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenebilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi 9 aydır. Projelerin TRB1 bölgesinde uygulanması gerekmektedir.

 Ayrıntılı bilgiler ve rehber için tıklayınız.

Söz konusu programların amacına ulaşabilmesi için etkili bir bilgilendirme ve tanıtımın yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli il merkezlerinde 2016 yılı mali destek programları tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Talep olması durumunda ilçe merkezlerinde de bilgilendirme toplantıları düzenlenebilecektir. Oluşturulan bilgilendirme takvimi çerçevesinde 14 Ocak 2016 Perşembe günü saat 14:00' te Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün toplantı salonunda, 15 Ocak 2016 Cuma günü  saat 14:00’ te Bingöl Valiliği’ne ait toplantı salonunda mali destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Elazığ Bilgilendirme Toplantısı ise 20 Ocak Çarşamba Günü saat 14:00’da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Malatya Bilgilendirme Toplantısı 23 Ocak Cumartesi günü saat 11:00'da Hilton otelde gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Programlar kapsamında bölge illerinde proje yazma eğitimleri düzenlenecektir. Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Ekler:

Yaşam Kalitesi ve Sanayi Altyapıları Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi