Su ve Su Ürünleri Sektörü

Su ve Su Ürünleri

Su Paketleme

İlimizin birçok yerinde su paketlemeye elverişli kaynak suları mevcut olup su paketleme yatırımları önemli bir yatırım alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Mevcut durumda faaliyette olan su paketleme tesisinin ürünleri kısa sürede Türkiye’nin 30 civarı ilinde pazarlanma aşamasına gelmiş ve gerek yurtiçinden gerek yurtdışından yoğun bir talep almaktadır.

Su Ürünleri

İlde su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı için büyük bir kaynak mevcuttur. Doğal su kaynaklarının yanında son yıllarda yapılan barajlar ve göletler su ürünleri yetiştiriciliği için ciddi birer potansiyel teşkil etmektedir. Su kaynaklarının debisi ve sıcaklığı su ürünleri yetiştiriciliğine uygundur. Ayrıca ilde kurulan baraj göletleri de kafes balıkçılığı yapacak yetiştiriciler için uygun yatırım alanlarıdır.

İl genelinde aktif olarak çalışan 3 ton kapasiteli bir alabalık tesisi mevcuttur. Bunun haricinde 2012 yılı itibariyle yıllık 5500 Ton/Yıl avlanabilir stok miktarıyla Özlüce barajı üzerinde belirlenen sahanın 5 yıllığına kiralaması yapılmıştır.

Özlüce barajında 2013 yılı itibariyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünce çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalar Özlüce Barajındaki yatırım türünün şekillenmesinde yol gösterici olacaktır. Baraj kuluçkahane tesisleri ve ağ kafesleri tesisleri açısından değerlendirilecek olup bu çalışmalar diğer tamamlanacak barajlar üzerinde de yapılacaktır. Böylece Bingöl ili su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi sonrasında kurulacak tesislerin türünü belirlemek ve yapılacak tesislerin faaliyetlerinin devamı hedeflenmektedir.

İlimiz genelinde Kiğı Barajı ve Kalehan Barajı gibi büyük çaplı barajlar ile yapım ya da proje aşamasında olan onlarca baraj ve sulama göletleri olduğu da göz önüne alınırsa önemli bir su ürünleri potansiyeli olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Tatlı Su Ürünleri

 

Yıl

 

Üretim Miktarı (ton)

Alabalık

Akbalık

Çapak

Gümüş

Karabalık

Kayabalığı

Kefal

2011

3

1,3

4

3,5

20

3,4

7,5

2012

2

-

3

4

15

4

6

2013

1

-

-

-

12

-

4

2014

3

-

-

-

9

-

-

2015

1

-

-

-

8

-

-

- : Güncel veri bulunmamaktadır.