İnşaat ve Hizmet Sektörü

 

İnşaat

İlimizde artan nüfus, üniversite öğrenci ve öğretim üyesi sayısının hızla artması ve artan refahın getirdiği kaliteli konut ihtiyacının artması nedeniyle inşaat sektöründe önemli bir canlılık yaşanmaktadır. Bu nedenle hem işyeri ve konut sektörü, hem de inşaat malzemeleri üretimi önemli bir yatırım alanı olarak görünmektedir.

 

Hizmet 

Son yıllarda üniversitenin hızla gelişmesi, artan kamu ve özel sektör yatırımları, artan nüfus ve daha kaliteli hizmet talebi gibi nedenlerle özel öğrenci yurdu, özel hastane ve özel eğitim kurumları gibi alanlarda Bingöl’de önemli bir ihtiyaç hissedilmekte olup bu alanlarda yapılacak yatırımlar potansiyel arz etmektedir.