Hayvancılık ve Süt Ürünleri Sektörü

Hayvancılık ve Süt Ürünleri

Bölgemizin sahip olduğu hayvancılık geleneği ve geniş meralar hayvancılığı ön plana çıkarmaktadır. Bölgemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık, sağladığı istihdam, beslenme ve birçok sektöre girdi sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Son yıllarda sektöre verilen devlet desteklerinin artmasının etkisiyle de Bölgemizde geleneksel hayvancılık usullerinden büyük ölçekli işletmelerin kurulması yönünde bir gelişme gözlenmektedir. Bu durum modern hayvancılık yöntemlerinin uygulanması ve verimli ırklarda artış sağlama boyutlarıyla sektörün olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Mera alanı toplam arazi varlığının yarısını oluşturduğundan hayvancılık ilin ekonomisinde büyük bir potansiyele sahiptir. Hayvancılıkta ağırlık en çok koyun, kıl keçisi ve sığır yetiştiriciliğiyle canlı hayvan yetiştiriciliğindeyken, arıcılık ve bal üretimi de önemli faaliyet alanlarındandır.

Solhan ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte son yıllarda su paketleme, süt işleme, mobilya üretimi gibi yeni yatırımlarla ilçenin ekonomisi çeşitlilik kazanmaktadır. Çayır, mera ve yaylalar ilçe geneline yayılmakla beraber genellikle ilçenin kuzeyinde bulunan Şerafettin Dağları’na uzanan bir şerit oluşturmaktadırlar. Burada bulunan yaylalar yıl boyunca göçerlere kiraya verilmektedirler. Karlıova ekonomisi ağırlıklı hayvancılığa dayanmaktadır. Mera hayvancılığı yaygın olup, besicilik çok az miktarda yapılmaktadır. Hayvanların beslenmesi için yaz aylarında biçilerek kurutulan otlardan yem olarak yararlanılmaktadır. İlçenin en etkin ticareti canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin alım satımıdır.

Genç ilçesinde hayvancılık dağ köylerinde keçicilik, ova köylerinde koyunculuk ve süt inekçiliği ağırlıklı yürütülmektedir. İlçede son yıllarda hayvancılık çalışmalarına ağırlık verilmiş, süt inekçiliği, koyunculuk ve yem bitkileri projeleri uygulamaya konulmuş, bu çerçevede bir taraftan istihdam imkânı sağlanırken diğer taraftan da düşük verimli ırkların yerine yüksek verimli kültür ırklarının özendirilmesi amaçlanmıştır.

Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ise arazi yapısı itibariyle özellikle küçükbaş hayvancılık ve arıcılığa çok elverişlidir. Bu ilçelerde ayrıca ceviz, elma, fasulye gibi alanlarda tarımsal üretim de gerçekleşmektedir.

Entegre büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımları hem ilimizin sektördeki deneyimi hem coğrafi konumunun getirdiği pazarlama imkanları hem de bu alandaki devlet desteklerinin sağladığı avantajlar nedeniyle ön plana çıkmaktadır.

Bingöl’de 2014 yılı itibariyle 5 adet süt işleme tesisi bulunmakta olup, Şütaş firması tarafından 2015 yılında entegre süt işleme yatırımı planlanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve DAP projesi kapsamındaki çalışmalarla ilde kurulan ve kurulmaya devam eden modern işletmeler sayesinde il genelinde örnek işletmeler oluşturarak kaliteli süt üretiminin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yapılan çalışmalarla süt toplama merkezlerinin sayısı her geçen gün artmakta ve kaliteli süt üretimi gerçekleşmektedir.

Büyükbaş

Sığır (Yerli)

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

2014

16.939

4.608

21.547

9.661

11.921,48

2015

18.273

3.089

21.362

7.831

9.663,00

2016

7.123

2.033

9.156

3.648

4.502,11

 

Manda

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

2014

105

63

168

50

58,89

2015

77

45

122

40

47,00

2016

71

44

115

37

42,64

 

Sığır (Kültür)

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

2014

31.254

9.585

40.839

19.288

57.382,40

2015

21.487

4.749

26.236

11.838

35.218,00

2016

27.545

13.073

40.618

12.352

36.747,97

 

Sığır (Melez)

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

2014

57.652

23.578

81.230

40.238

96.571,94

2015

52.928

14.306

67.234

32.032

76.877,00

2016

52.782

22.418

75.200

24.723

59.335,49

 

Toplam Büyükbaş

Yıl

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

2014

143.784

69.237

165.934,71

2015

114.954

51.741

121.805,00

2016

125.089

40.760

100.628,22

 

Küçükbaş

Koyun (Yerli)

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

Kırkılan hayvan sayısı (baş)

Yün kıl Tiftik (ton)

2014

268.099

50.728

318.827

179.397

13.455

318.827

514.906

2015

301.299

74.886

376.185

203.840

15.288

376.185

607.539

2016

317.684

84.351

402.035

213.677

16.026

402.035

649.287

 

Keçi (Kıl)

Yıl

Yetişkin

Genç-Yavru

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

Kırkılan hayvan sayısı (baş)

Yün kıl Tiftik (ton)

2014

125.254

41.518

166.772

70.939

7.590

152.883

86.379

2015

121.998

47.159

169.157

68.366

7.315

152.618

86.229

2016

123.477

50.328

172.805

70.151

7.506

153.154

86.532

 

Toplam Küçükbaş

Yıl

Toplam

Sağılan hayvan sayısı (baş)

Süt (Ton)

Kırkılan hayvan sayısı (baş)

Yün kıl Tiftik (ton)

2014

485.599

250.336

21.045

471.710

601.285

2015

545.342

272.206

22.603

528.803

693.768

2016

574.840

283.828

23.532

555.189

735.819

 Kümes Hayvancılığı