BİNGÖL İŞGEM

BİNGÖL İŞGEM PROJESİ

Avrupa Birliği – Türkiye “mali işbirliği” çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı’ndan yararlanmak amacıyla Ajansımız tarafından Bakanlığa sunulan “Bingöl’de İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması” adlı projemiz yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, 26 Nisan 2012 tarihinde müzakere için uygun bulunan 22 proje fikri arasında yer almış, müzakere süreci sonucunda projemizin Türkiye genelinde başarılı bulunan 11 proje arasında yer aldığı 2012 yılı Mayıs ayında ilan edilmiştir. Projeye ilişkin talep edilen inşaat projeleri, maliyetlere ilişkin dokümanlar ve diğer belgeler Ajansımız koordinasyonunda hazırlanarak Bakanlığa iletilmiş, AB Türkiye Delegasyonu’nun 16 Mayıs 2013 tarihli yazısıyla projemizin AB Türkiye Delegasyonu’ndan nihai onay aldığı bildirilmiş olup, Bakanlık teknik ekibi tarafından 04.11.2013 tarihinde yapılan saha ziyareti sırasında sözleşme imzalanmıştır. Mevcut durumda ihale süreçleri devam eden projede 2016 yılının nisan ayında inşaata başlanması planlanmaktadır. 

Bingöl İŞGEM Projesi’ne ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Projenin Amacı: Bingöl’de bir İş Geliştirme Merkezi oluşturarak KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak büyümelerinin sağlaması amaçlanmaktadır. 

Tahmini Proje Bütçesi: 5.104.000 Euro  [%85 AB Katkısı, %15 Türkiye Katkısı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)]

Tahmini İstihdam: 220 kişi

Proje Süresi:  36 Ay

Proje Faaliyetleri:

• Çeşitli büyüklükteki (100, 150, 500 m²) 22 atölye, soğuk hava deposu ile yönetim binasının inşası

• Tefrişat için gerekli olan ekipman ve mobilyanın tedariki

• İŞGEM hizmetlerinin sağlanması

• Eğitimlerin verilmesi

Bingöl İŞGEM’i işletecek “İşletici Kuruluş”un, Türk Ticaret Kanununda tanımlanan limited şirket statüsünde olması öngörülmüş olup, şirketin %70 Bingöl İl Özel İdaresi, %20 Bingöl Belediyesi ve %10 Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulması planlanmaktadır. Ajansımız ise söz konusu şirkette pay sahibi olmadan yönetimde yer alacaktır.